PL

Znacznik czasu E-podpis

Znacznik czasu – Podpis elektroniczny CERTUM Usługa „Znacznik Czasu” jest przydatna w sytuacjach, gdy data odgrywa ważną rolę przy
weryfikacji i uwiarygodnianiu różnego rodzaju dokumentów, umów czy certyfikatów. 
To pewnego rodzaju „etykieta” przypięta do dokumentu elektronicznego lub aplikacji,
na podstawie której można bez problemu określić dokładną, wiarygodną datę 
jego powstania lub sygnowania.Znacznik Czasu znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku umów 
i rozliczeń z partnerami biznesowymi, klientami i instytucjami publicznymi. Czas, którym znakowany 
jest dokument, nie wynika z czasu systemowego (stacji roboczej lub serwera), 
lecz pochodzi z niezależnego źródła, jakim jest Zaufana Trzecia Strona.Dokumenty ze 
Znacznikiem Czasu (np. faktury czy wnioski) są zabezpieczone przed sfałszowaniem i antydatowaniem. 
Dzięki temu są w pełni wiarygodne dla wszystkich firm, instytucji, urzędów i klientów indywidualnych.

Oferujemy swoim klientom:
Znacznik Czasu kwalifikowany
Znacznik Czasu niekwalifikowany

graf6
  znacznik czasu kwalifikowany niekwalifikowany
  
  • Kwalifikowany

Czas złożenia podpisu ma wielkie znaczenie przy zawieraniu umów cywilno-prawnych, wysyłaniu różnego rodzaju wniosków i sygnowaniu dokumentów mających moc prawną. Usługa Kwalifikowanego Znacznika Czasu pozwala oznaczyć dokument elektroniczny wiarygodnym czasem i stwierdzić, że dokument lub podpis istniał w danej, konkretnej chwili. Takie oznakowanie czasem wywołuje skutki prawne „daty pewnej” w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Usługa ta przeznaczona jest zarówno dla klientów biznesowych, administracji publicznej, jak i klientów indywidualnych. Zgodność z najnowszymi światowymi normami oraz zaawansowane techniki kryptograficzne dają pełną gwarancje poprawności i wiarygodności usługi. Stosując Kwalifikowany Znacznik Czasu mamy pewność, kiedy powstał dokument oraz że datowanie nie uległo zmianom.

Główne zastosowania – znakowanie czasem:
umów przesyłane w formie elektronicznej do banków, instytucji ubezpieczeniowych i firm partnerskich,
podań i wniosków przesyłanych w formie elektronicznej do urzędów administracji publicznej,
faktur elektronicznych przesyłanych do odbiorców w formie elektronicznej.

Najważniejsze korzyści:
skutki prawne „daty pewnej” w rozumieniu przepisów KC,
pewność utworzenia dokumentów w określonym czasie,
zapewnienie bezpieczeństwa obrotu handlowego w Internecie,
zabezpieczenie programów komputerowych przed sfałszowaniem i zawirusowaniem.

Okres ważności
Pakiet jest ważny 2 lat lub do osiągnięcia ustalonego limitu pakietu.

Wymagania techniczne
W celu korzystania z usługi Znacznika Czasu potrzebna jest aplikacja, generująca skrót SHA1 z dokumentu, który ma być oznaczony czasem. Taką aplikacją może być: proCertum SmartSign (udostępniania wraz z pakietem znaczników) lub każda inna aplikacja posiadająca możliwość generowania skrótu z dokumentu, który chcemy oznaczyć czasem.

Weryfikacja uprawnień
Jeżeli jesteś zainteresowany usługą Kwalifikowanego Znacznika Czasu, prosimy pobrać i wypełnić formularz zamówienia i przesłać go na adres e-mail podpis@guzik.konin.pl  razem z kopią dokumentów firmy (NIP, REGON lub KRS poświadczone za zgodność z oryginałem z datą).

  •  Niekwalifikowany

Usługa ta stosowana jest przy składaniu podpisów elektronicznych z użyciem certyfikatów niekwalifikowanych, w sytuacjach, gdy istnieje potrzeba oznaczenia dokumentów elektronicznych lub aplikacji wiarygodnym czasem, ale bez konieczności wywoływania skutków prawnych „daty pewnej” w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Niekwalifikowany Znacznik Czasu przeznaczony jest zarówno dla klientów biznesowych, administracji publicznej, jak i klientów indywidualnych. Dzięki niemu dokumenty, transakcje elektroniczne czy podpisy są zabezpieczone przed fałszowaniem i antydatowaniem. Do zastosowań niekomercyjnych usługa jest bezpłatna.

Główne zastosowania – znakowanie czasem:
dokumentów elektronicznych przepływających wewnątrz firmy lub instytucji,
dokumentów elektronicznych przechowywanych w komputerze osobistym,
programów komputerowych,
logów systemowych.

Najważniejsze korzyści:
zapewnienie autentyczności dokumentów elektronicznych,
pewność utworzenia dokumentów w określonym czasie,
zapewnienie autentyczności programów komputerowych.

Wymagania techniczne
W celu korzystania z usługi Znacznika Czasu, niezbędna jest aplikacja generująca skrót SHA1 z dokumentu, który ma być oznaczony czasem. Taką aplikacją może być: proCertum Combi Lite, proCertum Combi, proCertum API lub każda inna aplikacja posiadająca możliwość generowania skrótu z dokumentu, który chcemy oznaczyć czasem.

Cena:
Dla celów niekomercyjnych:
0 zł
usługa dostępna pod adresem: time.certum.pl

Dla celów komercyjnych:
W przypadku zastosowań komercyjnych, w celu otrzymania oferty prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub o kontakt z naszą firmą

                                                                                                               

Od czego zacząć ?

wprawo

Pomoc Zdalna

Aktualności

Adres

GUZIK
systemy informatyczne

ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin

czynne:
pon - pt 8:00 - 16:00
sob 10:00 - 14:00

Kontakt

Telefon

Tel./Fax. +48 63 246 50 57
Mobile +48 602 751 447

E-Mail

biuro@guzik.konin.pl

Pieczęć CERTUM