PL
Ulga na zakup kas rejestrujących on-line

Ulga na zakup kas rejestrujących on-line

Na stronach MF pojawiło się objaśnienie podatkowe z 11.07.2019 roku, pt. „Ulga na zakup kas rejestrujących on-line” podpisane przez wiceministra finansów Tadeusza Kościńskiego.

Zasady opisane w objaśnieniu potwierdzają nasze interpretacje, że odliczenie dla zobowiązanych ustawą należy się zaraz po zainstalowaniu kasy. Niestety, inaczej niż wcześniej interpretowany jest termin, do którego ci podatnicy mogą kupować kasy fiskalne oraz ilość kas, na które mogą odliczyć ulgę.

1. Ulga (90% wartości kasy nie więcej niż 700 zł) należy się nowym podatnikom, którzy zakupią kasę online.
2.Warunkiem skorzystania z ulgi jest zapłata całej wartości zakupu kasy (dowód zapłaty).
3.Z ulgi można skorzystać gdy płatność była ratalna. W takim wypadku o ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty.
4.Ulga nie przysługuje w przypadku, gdy kasa online jest używana na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.
5.Podatnik może otrzymać ulgę na wszystkie kasy które zakupił w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji na pierwszej kasie i rozpocznie rejestrację na tych kolejnych kasach.
6.Podatnicy wskazani w ustawie jako zobowiązani do używania kas online:
– mogą rozliczyć ulgę na zakup kas w następnym miesiącu po zainstalowaniu i rozpoczęciu ewidencji na kasie online. 
– mogą otrzyma zwrot (ulgę) na taką ilość kas, jaką używali dotychczas. 
– mogą otrzymać ulgę na kasy które zakupią i rozpoczną ewidencję najpóźniej w terminach wskazanych w ustawie jako obowiązkowe dla tych grup podatkowych.

7.Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy dotychczas używający kas z kopia elektroniczną lub papierową, którzy nie są objęci ustawowym obowiązkiem używania kas online, a z własnej woli wymienią dotychczas używaną kasę na kasę online.
8.Dokument,oprócz interpretacji przepisów oraz wskazówek zawiera również faktyczne przykłady sytuacji podatników kupujących obecnie kasy online i terminy, kiedy ulgi mogą rozliczać.

Dokument dostępny także na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/…/zwrot-kwoty-wydanej-na-zakup-…/

FAQ – kasy fiskalne online

1. Czy jest konieczne stałe zapewnienie połączenia kasy z CRK?

Zapis z Rozporządzenia:

§ 17. 1. Podatnik, po uruchomieniu trybu fiskalnego, jest obowiązany zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas, zgodnie z harmonogramem przesyłania danych.
2. Automatycznemu przesyłaniu danych z kasy on-line do Centralnego Repozytorium Kas podlegają dokumenty fiskalne i niefiskalne oraz inne dane związane z używaniem kasy zapisane w pamięci chronionej od czasu poprzedniego automatycznego przesyłania danych.
Czyli podatnik musi zapewnić przesyłanie danych, jeśli one są faktycznie w kasie zarejestrowane. W czasie, gdy kasa nie jest używana i nie ma „zaległych” danych do wysłania, może być wyłączona. Nie musi się łączyć z repozytorium.

2. Jaki harmonogram łączenia z CRK ustawiany jest w kasach?

W kasach online obecnie podczas fiskalizacji repozytorium ustawia harmonogram na 7.200 sekund czyli 2 godziny.
Co 1.800 sekund (czyli co 30 minut) kasa sprawdza, czy ten harmonogram nie uległ zmianie.

3. Kiedy podatnik może wystąpić do US o zmianę harmonogramu?

W przypadku „trwałego braku dostępu do repozytorium”, czyli gdy pracuje w miejscu, gdzie nie ma możliwości technicznych zestawienia połączenia internetowego „przewodowego”, WiFi ani zasięgu żadnej sieci GSM.

5. Czy podatnik musi programować wszystkie stawki wskazane w Rozporządzeniu?

Podatnik programuje w swojej kasie tylko te stawki, których używa do rejestracji sprzedaży towarów bądź usług.

6. Czy można w kasach fiskalizowanych po 1 maja programować stawki VAT „po staremu”?

W kasach fiskalizowanych po 1 maja 2019 obowiązkowo stawki musza być zaprogramowane według nowego układu.
W kasach, które pracowały wcześniej u podatników (czyli przed 1 maja), do takiego układu stawki VAT oraz przywiązanie do nich towarów trzeba przeprogramować do końca lipca 2019 roku.

7. Komu należy się odliczenie za zakup kasy fiskalnej?

Odliczenie (90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł) za zakup kasy należy się tylko na zakupione kasy online i tylko nowym podatnikom oraz podatnikom, którzy zgodnie z Ustawą są zobowiązani do używania tylko kas online, a wcześniej już używali kas fiskalnych offline.

8. Jak wygląda rejestracja i rozliczanie zaliczek w kasach online?

Urządzenia online rejestrują na paragonie fiskalnym przyjęcie zaliczki na konkretny towar. Aby zarejestrować przyjęcie zaliczki należy wybrać opcję „Zaliczka”, następnie wybrać z bazy towarowej towar, na który wpłacana jest zaliczka. Następnie wpisać wartość przyjętej zaliczki. Zaliczkę tę można później rozliczyć sprzedając na paragonie towar właściwy, w cenie jego sprzedaży, następnie na tym samym paragonie wybrać funkcje „rozliczenie zaliczki”, wybrać z listy towarów na paragonie towar, na który przyjęta była zaliczka i wprowadzić wartość przyjętej zaliczki. Jeśli wartość zaliczki była równa cenie sprzedaży towaru, to paragon zostanie zamknięty z wartością 0,00 zł.

9. Czy zaliczkę można rozliczyć na innej kasie niż została ona przyjęta?

Tak. Rozliczenia zaliczki można dokonać na dowolnej kasie podatnika.

Wycofanie AVG dla Windows XP i Vista

Czas na kolejne zmiany w AVG!

W najbliższym czasie zostanie wycofane wsparcie dla programów AVG pracujących w systemach Windows XP i Windows Vista. Oznacza to, że nie będą one już aktualizowane, a instalacja ich na komputerach z tymi systemami operacyjnymi może powodować problemy (np. niestabilne działanie).

Zmiany są spowodowane m.in. zmniejszającą się liczbą użytkowników tych wersji Windows oraz brakiem ich aktualizacji przez Microsoft. Ze względu na to znacznie trudniej jest zapewnić 100% bezpieczeństwo, bo odkrywane luki oprogramowania nie są naprawiane.

Naszym celem jest najwyższej jakości ochrona przed wirusami i zagrożeniami online, której nie możemy zagwarantować w Windows Vista i XP. Dlatego też informujemy państwa z jednoczesną prośbą o podjęciu decyzji w sprawie wycofaniu komputerów z starym oprogramowaniem Microsoft i zastąpieniem ich nowym posiadającym wsparcie.

Antywirusy AVG dla Windows 7, 8, 10 są oferowane bez zmian, z pełnym pakietem aktualizacji i wsparcia technicznego.

Nowy protokół Onvif w Switchach DrayTek

Nowy protokół Onvif w Switchach DrayTek


DrayTek, ceniony producent sprzętu sieciowego w swoich produktach wprowadza protokół integracyjny Onvif.

Decydując się na system CCTV zbudowany w oparciu o urządzenia różnych producentów musimy zdawać sobie sprawę, że komunikacja między nimi odbywać się powinna bezproblemowo i w możliwie jak najłatwiejszy sposób. Aby temu sprostać DrayTek w swoich Switchach wprowadził protokół integracyjny Onvif. Owa funkcjonalność ma na celu ujednolicenie standardów sieciowych stosowanych do przesyłania obrazu oraz danych w urządzeniach CCTV IP. Umożliwia to tworzenie systemów złożonych z urządzeń różnych producentów.

Funkcjonalność została wprowadzona w modelach: VigorSwitch G1280, P1280, P2121, G2280, P2280, G2500 i P2500 z firmware o oznaczeniu 2.4.3.

Od wyżej wymienionej wersji firmware przełącznik rozpoznaje łączące się z nim urządzenia ONVIF, w tym kamery IP i NVR, automatycznie wyświetla topologię nadzoru na swoim interfejsie użytkownika, administratorzy sieci mogą również oglądać strumieniowanie wideo w czasie rzeczywistym, aktualizować oprogramowanie, tworzyć kopię zapasową konfiguracji lub uruchamiać ponownie urządzenia ONVIF za pomocą interfejsu użytkownika przełącznika.

Zmiana podmiotu prowadzącego serwis urządzeń fiskalnych Novitus od 1 lipca 2019 r.

Informacja dla użytkowników /podatników/ urządzeń fiskalnych 

Aby dokonać zmiany serwisu należy:

1. Wybrać nowy serwis ( w naszym przypadku serwujemy urządzenia POSNET i NOVITUS )

2. Skontaktować z nowym serwisem, sprawdzić autoryzacje serwisantów na stronie Portal Podatkowy, następnie ustalić warunki prowadzenia serwisu.

3. Wypełnić i wysłać do nowego serwisu druk zawiadomienia o zmianie podmiotu prowadzącego serwis, w celu rejestracji zmiany serwisu w systemie producentów kas i drukarek fiskalnych.

Procedura spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Poz. 816 z 2019 r.)

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 63 2465057.

 

Komunikat techniczny / Technical warning


 

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r poz. 1219) oraz z normy ETSI EN 319 401 V2.2.1 uprzejmie informujemy, że od dnia 27 czerwca 2019 roku zacznie obowiązywać nowy, zaktualizowany dokument:

* Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM – dostępny tutaj

* Regulamin kwalifikowanych usług zaufania – dostępny tutaj

Z poważaniem, 
Zespół Guzik


Dear Sir or Madam,

in accordance with the obligation to provide information laid down in Article from 18.07.2002 on Provision of Electronic Services (Polish Journal of Laws 2017, no. 1219) and ETSI standards EN 319 401 V2.2.1. we kindly inform you that a new, updated document will come into effect on the 27th of June 2019:

* Certification Policy and CERTUM Certification Practice Statement – available here

* Terms and Conditions of Trusted Services – available here

Sincerely, 
Guzik team


GUZIK-systemy informatyczne 
62-510 Konin ul. Spółdzielców 8 | biuro@guzik.konin.pl | +48 63 2465057

 Poznajmy się lepiej

Pierwszy w Polsce podpis elektroniczny na 3 lata.

SimplySign – mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny

SimplySign zmieni Twojego smartfona w nowoczesne narzędzie pracy, dzięki któremu szybko i wygodnie podpiszesz wszelkie e-dokumenty jakbyś podpisywał je własnoręcznie.

 Jest to pierwsza tego typu usługa oferowana na rynku polskim, która:

funkcjonuje bez fizycznej karty i czytnika,

działa zarówno na urządzeniach mobilnych (Android i iOS) jak i na klasycznych komputerach (PC, Mac OS),

umożliwia podpisywanie e-Dokumentów on-line 24/7 w dowolnym momencie, z każdego miejsca na świecie,

gwarantuje bezpieczeństwo czynności wykonywanych online (zgodność z eIDAS, 2 składnikowe uwierzytelnienie).

Certyfikat kwalifikowany zawarty w usłudze SimplySign (ważny: 1, 2 lub 3 lata) działa w zgodzie ze wszystkimi kluczowymi usługami na rynku, dzięki czemu może być wykorzystywany:

przez Płatników składek ZUS do podpisywania deklaracji,

do wysyłki e-Deklaracji lub JPK przekazywanych do US,

przy zdalnym zawieraniu umów cywilno-prawnych,

do podpisywania faktur elektronicznych.

Dowiedz się więcej o usłudze na stronie – simplysign.pl

Usługa nie jest skierowana do zastosowań M2M oraz masowego podpisywania e-dokumentów

KASY FISKALNE ONLINE

KASY FISKALNE ONLINE – CO TO TAKIEGO?

 

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium jest odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy ONLINE łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, odbywa się to bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE musi zapewnić dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa może łączyć się z Repozytorium.

WAŻNE DATY w ustawie o podatku od towarów i usług oraz prowadzeniu ewidencji za pośrednictwem kas fiskalnych

WAŻNE DATY

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach.

Od 1 stycznia 2020 roku:

Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;

sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 roku:

Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 roku:

Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Termin wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową to 31 sierpnia 2019 r.*

Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować. Od 1 maja obowiązuje zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową.

Kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą wydawane do dnia 31 grudnia 2022 r.*

Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować.

*Nie dotyczy grup podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE.

Kasy fiskalne Online już w sprzedaży. ZAPRASZAMY.

KOSZT ZAKUPU ORAZ OBOWIĄZUJĄCE ODLICZENIA

Kasy Posnet ONLINE nie są droższe!

Tak jak deklarowaliśmy, ceny kas i drukarek ONLINE, które wprowadzamy do oferty, nie są wyższe od odpowiedników handlowych tychże kas z elektroniczną kopią paragonów.

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE wynikające z rozporządzenia MF:

-ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,

-ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane   przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,

-wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.
 

Warunki otrzymania ulgi:

– terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE,

– dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem

– przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,

– ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie     z harmonogramem.

Pomoc Zdalna

Adres

GUZIK
systemy informatyczne

ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin

czynne:
pon - pt 8:00 - 16:00
sob 10:00 - 14:00

Kontakt

Telefon

Tel./Fax. +48 63 246 50 57
Mobile +48 602 751 447

E-Mail

biuro@guzik.konin.pl

Pieczęć CERTUM