PL
Kasa fiskalna NOVITUS ONE – już w sprzedaży

NOVITUS ONE
 
KASA FISKALNA ONLINE
MAŁA I TAK POTĘŻNA

ONE znaczy jeden, jedyny, wyjątkowy. Jesteśmy dumni mogąc zaprezentować jedną z kas fiskalnych firmy NOVITUS.
Po kasie Next to kolejny krok w przyszłość urządzeń fiskalnych. Novitus One pokazuje jak rozwija się i w jakim kierunku idzie technologia urządzeń fisklanych.

Novitus Next Online w sprzedaży

Kasa fiskalna NEXT Online

to urządzenie najnowszej generacji. Dzięki zastosowaniu w niej dotykowego tabletu praca na kasie stała się jeszcze bardziej intuicyjna i prostsza dla jej użytkownika.
Przełoży się na brak problemów w jej obsłudze przez personel i zapewni szybkie wdrożenie. 


Kasa posiada także klawiaturę fizyczną tak, aby użytkownik miał pełną dowolność obsługi. W NEXT Online zastosowano podzespoły najwyższej jakości m.in. szybki mechanizm drukujący. Oprogramowanie Android czy wodoodporną klawiaturę, tak aby kasa spełniała wymagania każdego, kto zdecyduje się na jej zakup. Kasa posiada nieograniczoną limitami bazę towarową, dzięki czemu użytkownik nie musi obawiać się o jej zapełnienie w przyszłości. Działalność NEXT Online nie ogranicza się tylko do prowadzenia sprzedaży. Dzięki zastosowanemu oprogramowaniu Android została doposażona w funkcjonalne aplikacje takie jak przeglądarka internetowa, skrzynka e-mail. Umożliwia to szybką komunikację wewnętrzną oraz z klientami którym można przesyłać paragony i faktury. Usługa NoviCloud pozwoli na monitoring sprzedaży i kontrolę biznesu bez ponoszenia inwestycji przez internet. Kasa NEXT Online, dzięki opcji pełnej dowolności konfiguracji okna sprzedaży znajdzie zastosowanie w każdej dziedzinie biznesu. To urządzenie dla nowoczesnego przedsiębiorcy, który idzie z duchem czasu.

 

Nowości od DrayTek

Nowe 28 portowe, 10Gigabitowe Switche od DrayTeka


Producent sprzętu sieciowego DrayTek udostępnił w swoim portfolio dwa nowe 28 portowe,
10 Gigabitowe switche o oznaczeniu P2280x oraz G2280x.
Switche dostępne będą w sprzedaży na początku października.

 

 

Producent sprzętu sieciowego DrayTek udostępnił w swoim portfolio dwa nowe 28 portowe, 10 Gigabitowe switche o oznaczeniu G2280x oraz P2280x.

Switche serii z oznaczeniem „x” (G2280x  oraz P2280x), to zarządzalne przełączniki warstwy L2+ z czterema 10 Gigabitowymi portami SFP+ oraz 24 portami Gigabit Ethernet. Porty 10 Gigabitowe  mogą służyć do przesyłania danych między przełącznikami, serwerami i urządzeniami pamięci masowej.
Switch o oznaczeniu P2280x w odróżnieniu od G2280x  posiada 24  Gigabitowe porty PoE+ o łącznej mocy 400 Wat.

Aby zapewnić dobrą wydajność i bezpieczeństwo sieci, przełączniki wyposażono w funkcję VLAN (Q-in-Q VLAN). Ponadto przełączniki obsługują agregację portów dzięki czemu możemy uzyskać większą przepustowość.  Aby zwiększyć wydajność w sieci LAN, zintegrowano kilka funkcji bezpieczeństwa, które zapewniają, że przełącznik nie będzie musiał radzić sobie z dużym natężeniem ruchu, np.: ograniczenie ruchu rozgłoszeniowego i multi emisji na każdym porcie oraz ochrona przed atakami DoS,
Wprowadzono również funkcje zapobiegające powstawaniu konfliktów adresów IP, w tym IP Source Guard, kontrolę ARP i szpiegowanie DHCP. Przełączniki obsługuję kontrolę dostępu do portu 802.1x, aby zablokować nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do sieci.

Obsługa protokołu TR-069 pozwala na zarządzanie i monitorowanie przełącznikami z poziomu platformy ACS 2, co oznacza, że siecią złożoną z routerów, access pointów czy szwitchy możemy zarządzać za pomocą jednego interfejsu.

Kasy fiskalne – oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji

Nowe rozporządzenie o kasach rejestrujących wymaga obowiązkowego zapoznania osób obsługujących kasę z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz uzyskania od pracownika oświadczenia potwierdzającego to.

Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816).

W § 6. pkt 3. czytamy:  „§ 6. pkt 3 Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. 
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. 
5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3. 
6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.”

Ulga na zakup kas rejestrujących on-line

Ulga na zakup kas rejestrujących on-line

Na stronach MF pojawiło się objaśnienie podatkowe z 11.07.2019 roku, pt. „Ulga na zakup kas rejestrujących on-line” podpisane przez wiceministra finansów Tadeusza Kościńskiego.

Zasady opisane w objaśnieniu potwierdzają nasze interpretacje, że odliczenie dla zobowiązanych ustawą należy się zaraz po zainstalowaniu kasy. Niestety, inaczej niż wcześniej interpretowany jest termin, do którego ci podatnicy mogą kupować kasy fiskalne oraz ilość kas, na które mogą odliczyć ulgę.

1. Ulga (90% wartości kasy nie więcej niż 700 zł) należy się nowym podatnikom, którzy zakupią kasę online.
2.Warunkiem skorzystania z ulgi jest zapłata całej wartości zakupu kasy (dowód zapłaty).
3.Z ulgi można skorzystać gdy płatność była ratalna. W takim wypadku o ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty.
4.Ulga nie przysługuje w przypadku, gdy kasa online jest używana na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.
5.Podatnik może otrzymać ulgę na wszystkie kasy które zakupił w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji na pierwszej kasie i rozpocznie rejestrację na tych kolejnych kasach.
6.Podatnicy wskazani w ustawie jako zobowiązani do używania kas online:
– mogą rozliczyć ulgę na zakup kas w następnym miesiącu po zainstalowaniu i rozpoczęciu ewidencji na kasie online. 
– mogą otrzyma zwrot (ulgę) na taką ilość kas, jaką używali dotychczas. 
– mogą otrzymać ulgę na kasy które zakupią i rozpoczną ewidencję najpóźniej w terminach wskazanych w ustawie jako obowiązkowe dla tych grup podatkowych.

7.Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy dotychczas używający kas z kopia elektroniczną lub papierową, którzy nie są objęci ustawowym obowiązkiem używania kas online, a z własnej woli wymienią dotychczas używaną kasę na kasę online.
8.Dokument,oprócz interpretacji przepisów oraz wskazówek zawiera również faktyczne przykłady sytuacji podatników kupujących obecnie kasy online i terminy, kiedy ulgi mogą rozliczać.

Dokument dostępny także na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/…/zwrot-kwoty-wydanej-na-zakup-…/

FAQ – kasy fiskalne online

1. Czy jest konieczne stałe zapewnienie połączenia kasy z CRK?

Zapis z Rozporządzenia:

§ 17. 1. Podatnik, po uruchomieniu trybu fiskalnego, jest obowiązany zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas, zgodnie z harmonogramem przesyłania danych.
2. Automatycznemu przesyłaniu danych z kasy on-line do Centralnego Repozytorium Kas podlegają dokumenty fiskalne i niefiskalne oraz inne dane związane z używaniem kasy zapisane w pamięci chronionej od czasu poprzedniego automatycznego przesyłania danych.
Czyli podatnik musi zapewnić przesyłanie danych, jeśli one są faktycznie w kasie zarejestrowane. W czasie, gdy kasa nie jest używana i nie ma „zaległych” danych do wysłania, może być wyłączona. Nie musi się łączyć z repozytorium.

2. Jaki harmonogram łączenia z CRK ustawiany jest w kasach?

W kasach online obecnie podczas fiskalizacji repozytorium ustawia harmonogram na 7.200 sekund czyli 2 godziny.
Co 1.800 sekund (czyli co 30 minut) kasa sprawdza, czy ten harmonogram nie uległ zmianie.

3. Kiedy podatnik może wystąpić do US o zmianę harmonogramu?

W przypadku „trwałego braku dostępu do repozytorium”, czyli gdy pracuje w miejscu, gdzie nie ma możliwości technicznych zestawienia połączenia internetowego „przewodowego”, WiFi ani zasięgu żadnej sieci GSM.

5. Czy podatnik musi programować wszystkie stawki wskazane w Rozporządzeniu?

Podatnik programuje w swojej kasie tylko te stawki, których używa do rejestracji sprzedaży towarów bądź usług.

6. Czy można w kasach fiskalizowanych po 1 maja programować stawki VAT „po staremu”?

W kasach fiskalizowanych po 1 maja 2019 obowiązkowo stawki musza być zaprogramowane według nowego układu.
W kasach, które pracowały wcześniej u podatników (czyli przed 1 maja), do takiego układu stawki VAT oraz przywiązanie do nich towarów trzeba przeprogramować do końca lipca 2019 roku.

7. Komu należy się odliczenie za zakup kasy fiskalnej?

Odliczenie (90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł) za zakup kasy należy się tylko na zakupione kasy online i tylko nowym podatnikom oraz podatnikom, którzy zgodnie z Ustawą są zobowiązani do używania tylko kas online, a wcześniej już używali kas fiskalnych offline.

8. Jak wygląda rejestracja i rozliczanie zaliczek w kasach online?

Urządzenia online rejestrują na paragonie fiskalnym przyjęcie zaliczki na konkretny towar. Aby zarejestrować przyjęcie zaliczki należy wybrać opcję „Zaliczka”, następnie wybrać z bazy towarowej towar, na który wpłacana jest zaliczka. Następnie wpisać wartość przyjętej zaliczki. Zaliczkę tę można później rozliczyć sprzedając na paragonie towar właściwy, w cenie jego sprzedaży, następnie na tym samym paragonie wybrać funkcje „rozliczenie zaliczki”, wybrać z listy towarów na paragonie towar, na który przyjęta była zaliczka i wprowadzić wartość przyjętej zaliczki. Jeśli wartość zaliczki była równa cenie sprzedaży towaru, to paragon zostanie zamknięty z wartością 0,00 zł.

9. Czy zaliczkę można rozliczyć na innej kasie niż została ona przyjęta?

Tak. Rozliczenia zaliczki można dokonać na dowolnej kasie podatnika.

Wycofanie AVG dla Windows XP i Vista

Czas na kolejne zmiany w AVG!

W najbliższym czasie zostanie wycofane wsparcie dla programów AVG pracujących w systemach Windows XP i Windows Vista. Oznacza to, że nie będą one już aktualizowane, a instalacja ich na komputerach z tymi systemami operacyjnymi może powodować problemy (np. niestabilne działanie).

Zmiany są spowodowane m.in. zmniejszającą się liczbą użytkowników tych wersji Windows oraz brakiem ich aktualizacji przez Microsoft. Ze względu na to znacznie trudniej jest zapewnić 100% bezpieczeństwo, bo odkrywane luki oprogramowania nie są naprawiane.

Naszym celem jest najwyższej jakości ochrona przed wirusami i zagrożeniami online, której nie możemy zagwarantować w Windows Vista i XP. Dlatego też informujemy państwa z jednoczesną prośbą o podjęciu decyzji w sprawie wycofaniu komputerów z starym oprogramowaniem Microsoft i zastąpieniem ich nowym posiadającym wsparcie.

Antywirusy AVG dla Windows 7, 8, 10 są oferowane bez zmian, z pełnym pakietem aktualizacji i wsparcia technicznego.

Pomoc Zdalna

Aktualności

Adres

GUZIK
systemy informatyczne

ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin

czynne:
pon - pt 8:00 - 16:00
sob 10:00 - 14:00

Kontakt

Telefon

Tel./Fax. +48 63 246 50 57
Mobile +48 602 751 447

E-Mail

biuro@guzik.konin.pl

Pieczęć CERTUM