PL
Kasy fiskalne Online już w sprzedaży. ZAPRASZAMY.

KOSZT ZAKUPU ORAZ OBOWIĄZUJĄCE ODLICZENIA

Kasy Posnet ONLINE nie są droższe!

Tak jak deklarowaliśmy, ceny kas i drukarek ONLINE, które wprowadzamy do oferty, nie są wyższe od odpowiedników handlowych tychże kas z elektroniczną kopią paragonów.

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE wynikające z rozporządzenia MF:

-ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,

-ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane   przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,

-wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.
 

Warunki otrzymania ulgi:

– terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE,

– dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem

– przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,

– ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie     z harmonogramem.

Zmiany stawek VAT podatkowych na kasach fiskalnych

Pewnie już Państwo wiecie, że we wszystkich kasach (online i offline), fiskalizowanych już po 1 maja 2019, stawki VAT muszą być obowiązkowo zaprogramowane w określonej kolejności?
A=23%
B=8%
C=5%
D=0%
E=ZW
F,G – stawki dodatkowe lub zero techniczne.

We wszystkich kasach, które pracowały na rynku jeszcze przed 1 maja 2019 roku, zmianę stawek VAT na powyższą kolejność należy wykonać najpóźniej do 31 lipca 2019 roku.

Kasy fiskalne Novitus Online – już dostępne

Kto planuje kupić w najbliższym czasie kasie fiskalną, a nie chce lub nie potrzebuje kasy online, aby uzyskać ulgę na ten zakup musi się spieszyć! Zostało tylko kilka dni.Wraz z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o Miarach zniknie możliwość dokonania odliczenia dla nowych podatników, którzy zakupią kasy z kopią elektroniczną. Odliczenie będzie możliwe tylko na kasy online’owe.
Zgodnie z Projektem Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, na kasy zakupione przez podatnika przed dniem wejścia w życie Ustawy będzie można otrzymać odliczenie. Nie jest ważna data fiskalizacji kasy czy rozpoczęcia na niej rejestracji a jedynie data zakupu.
§ 6. Do:
1) odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
2) zwrotu przez podatnika odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas, o których mowa w pkt 1
– stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dotychczasowe przepisy pozwalały na odliczenie za zakup kas z kopią papierową i elektroniczną. 
Rozporządzenie zostało przekazane do podpisu Ministra i ma wejść w życie 1 maja 2019 roku (wraz z ustawą).

Długi weekend majowy – jak pracujemy

I N F O R M A C J A
W związku z zbliżającym się długim majowym weekendem informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r.firma GUZIK będzie zamknięta ale będzie prowadziła tylko dyżury serwisowe tzw. Home Office. Wszystkie zgłoszenia awarii  w powyższym okresie proszę kierować bezpośrednio do swoich opiekunów lub kontaktów wsparcia znajdujących się w poniższym linku:
http://guzik.konin.pl/kontakt/

KASY ONLINE – PROCES LEGISLACYJNY ZAKOŃCZONY!

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, niezbędną do wprowadzenia kas online.

Tym samy proces legislacyjny dotyczący kas online został zakończony.
 
Ustawa została uchwalona 15 marca 2019 r. przez Sejm, następnie zatwierdzona przez Senat, a 3 kwietnia podpisana przez prezydenta RP.
 
Ustawa nabierze mocy prawnej 1 maja 2019. Obowiązek posiadania kas online dla pierwszych branż wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.
 
Jesteśmy gotowi na wprowadzenie kas i drukarek online na rynek.  Na stronie firmowej będziemy sukcesywnie prezentować urządzenia online z naszej oferty.
KASY ONLINE – PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ

3 kwietnia br. Prezydent RP Andrzej Duda złożył swój podpis pod Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, niezbędną do wprowadzenia kas online.

Informuje o tym strona internetowa Prezydenta RP.

Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2019 roku. Dla pierwszych branż kasy online zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Jesteśmy już gotowi na wprowadzenie kas i drukarek online na rynek. W tej chwili wszystkie urządzenia z naszej oferty online pozytywnie przeszły lub jeszcze przechodzą testy w Głównym Urzędzie Miar.  Oznacza to, że spełniają kryteria i warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. 

Ustawa o kasach Online uchwalona!

Ustawa o kasach Online uchwalona!

Dzisiaj, 15 marca 2019 roku Sejm w trzecim czytaniu uchwalił nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Tym samym ponad 3 letni okres prac legislacyjnych nad systemem kas online w Polsce powoli dobiega końca. Po uchwaleniu przez Sejm nowelizacja zostanie przesłana do uchwalenia przez Senat, a następnie skierowana do podpisu Prezydenta. Wejdzie w życie 1 maja 2019 roku.

Ustawa wprowadza od 1 maja 2019 roku na polski rynek kasy online, czyli umożliwiające połączenie oraz przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Zgodnie z nowelizacją ustawy, od 1 stycznia 2020 r. kasy online będą obowiązkowo stosowane u podatników sprzedających paliwa, wykonujących naprawy pojazdów mechanicznych oraz naprawy opon.

W hotelach, gastronomi i punktach sprzedaży węgla kasy online będą obowiązkowe od 1 lipca 2020 roku. Ostatnia grupa podatników, obejmująca fryzjerów, kosmetyczki, lekarzy, prawników, usługi budowlane oraz fitness, zamontuje kasy online przed 1 stycznia 2021 roku.

Ustawa dopuszcza sprzedaż kas z kopia papierową tylko do 31 sierpnia 2019 roku. W kasach takich już od wejścia w życie nowelizacji ustawy nie będzie można wymieniać pamięci fiskalnych.

Zawsze aktualne wiadomości o kasach online znajdziesz także na stronie: https://www.guzik.konin.pl 

Specfile prosta aplikacja do szyfrowania

Rozwijamy się dla państwa a szczególnie nasze usługi o prostą aplikację do szyfrowania  danych.

Specfile pozwala na szyfrowanie danych jednym kliknięciem

Szyfrowanie plików | Szyfrowanie folderów | Współdzielenie dokumentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosta w użyciu aplikacja, która wykorzystuje najwyższe standardy bezpieczeństwa

Algorytmy RSA-4096 oraz AES-256 są używane na całym świecie do utajniania najważniejszych informacji i uznawane za standard w kryptografii ze względu na ich bezpieczeństwo.

 

 

Kasy fiskalne online od 1 maja 2019

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, które odbyło się 20 lutego 2019 r. procedowany był projekt zmiany Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach – druk 2503, czyli ustawa o kasach online. Komisja wysłuchała sprawozdania podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego, która 29 stycznia wprowadziła w projekcie swoje poprawki.

Poszczególne poprawki były przedmiotem obrad Komisji, podczas których posłowie zadawali pytania i prosili o wyjaśnienia m.in. obecnego na sali wiceministra finansów Filipa Świtałę. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele KIGEiT. Projekt zmiany ustawy został przyjęty i skierowany na drugie czytanie w Sejmie.

Wprowadzono została istotna zmiana dotycząca wejścia w życie nowelizacji ustawy. Wcześniejszą datę 1 marca 2019 zastąpiono nową, 1 maja 2019 roku. Poprzednia data nie gwarantowała poprawności i realności dochowania terminów konstytucyjnych przewidzianych dla Senatu oraz złożenia podpisu prezydenta. Oznacza to, że sprzedaż i używanie kas online będzie możliwe dopiero od 1 maja 2019 roku. Wtedy też swoją pracę rozpocznie Centralne Repozytorium Kas.

Wraz z nową datą wejścia w życie ulegną zmianie daty związane z możliwością sprzedaży i ważnością homologacji kas z kopia papierową – daty te zostaną ustalone na II czytaniu ustawy w sejmie.

W nowelizacji ustawy nie uległy zmianie terminy obowiązku wymiany kas u wymienionych w ustawie grup podatkowych. Pierwsza grupa (sprzedaż paliw oraz naprawa pojazdów i opon) będzie miała ten obowiązek od 1 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z przekazaną przez przewodniczącego KFP informacją, 13 marca br. odbędzie się w sejmie II czytanie projektu zmiany Ustawy.


Pomoc Zdalna

Adres

GUZIK
systemy informatyczne

ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin

czynne:
pon - pt 8:00 - 16:00
sob 10:00 - 14:00

Kontakt

Telefon

Tel./Fax. +48 63 246 50 57
Mobile +48 602 751 447

E-Mail

biuro@guzik.konin.pl

Pieczęć CERTUM