PL
Komunikat techniczny / Technical warning


 

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r poz. 1219) oraz z normy ETSI EN 319 401 V2.2.1 uprzejmie informujemy, że od dnia 27 czerwca 2019 roku zacznie obowiązywać nowy, zaktualizowany dokument:

* Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM – dostępny tutaj

* Regulamin kwalifikowanych usług zaufania – dostępny tutaj

Z poważaniem, 
Zespół Guzik


Dear Sir or Madam,

in accordance with the obligation to provide information laid down in Article from 18.07.2002 on Provision of Electronic Services (Polish Journal of Laws 2017, no. 1219) and ETSI standards EN 319 401 V2.2.1. we kindly inform you that a new, updated document will come into effect on the 27th of June 2019:

* Certification Policy and CERTUM Certification Practice Statement – available here

* Terms and Conditions of Trusted Services – available here

Sincerely, 
Guzik team


GUZIK-systemy informatyczne 
62-510 Konin ul. Spółdzielców 8 | biuro@guzik.konin.pl | +48 63 2465057

 Poznajmy się lepiej

Pierwszy w Polsce podpis elektroniczny na 3 lata.

SimplySign – mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny

SimplySign zmieni Twojego smartfona w nowoczesne narzędzie pracy, dzięki któremu szybko i wygodnie podpiszesz wszelkie e-dokumenty jakbyś podpisywał je własnoręcznie.

 Jest to pierwsza tego typu usługa oferowana na rynku polskim, która:

funkcjonuje bez fizycznej karty i czytnika,

działa zarówno na urządzeniach mobilnych (Android i iOS) jak i na klasycznych komputerach (PC, Mac OS),

umożliwia podpisywanie e-Dokumentów on-line 24/7 w dowolnym momencie, z każdego miejsca na świecie,

gwarantuje bezpieczeństwo czynności wykonywanych online (zgodność z eIDAS, 2 składnikowe uwierzytelnienie).

Certyfikat kwalifikowany zawarty w usłudze SimplySign (ważny: 1, 2 lub 3 lata) działa w zgodzie ze wszystkimi kluczowymi usługami na rynku, dzięki czemu może być wykorzystywany:

przez Płatników składek ZUS do podpisywania deklaracji,

do wysyłki e-Deklaracji lub JPK przekazywanych do US,

przy zdalnym zawieraniu umów cywilno-prawnych,

do podpisywania faktur elektronicznych.

Dowiedz się więcej o usłudze na stronie – simplysign.pl

Usługa nie jest skierowana do zastosowań M2M oraz masowego podpisywania e-dokumentów

KASY FISKALNE ONLINE

KASY FISKALNE ONLINE – CO TO TAKIEGO?

 

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium jest odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy ONLINE łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, odbywa się to bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE musi zapewnić dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa może łączyć się z Repozytorium.

WAŻNE DATY w ustawie o podatku od towarów i usług oraz prowadzeniu ewidencji za pośrednictwem kas fiskalnych

WAŻNE DATY

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach.

Od 1 stycznia 2020 roku:

Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;

sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 roku:

Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 roku:

Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Termin wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową to 31 sierpnia 2019 r.*

Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować. Od 1 maja obowiązuje zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową.

Kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą wydawane do dnia 31 grudnia 2022 r.*

Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować.

*Nie dotyczy grup podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE.

Kasy fiskalne Online już w sprzedaży. ZAPRASZAMY.

KOSZT ZAKUPU ORAZ OBOWIĄZUJĄCE ODLICZENIA

Kasy Posnet ONLINE nie są droższe!

Tak jak deklarowaliśmy, ceny kas i drukarek ONLINE, które wprowadzamy do oferty, nie są wyższe od odpowiedników handlowych tychże kas z elektroniczną kopią paragonów.

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE wynikające z rozporządzenia MF:

-ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,

-ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane   przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,

-wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.
 

Warunki otrzymania ulgi:

– terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE,

– dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem

– przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,

– ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie     z harmonogramem.

Zmiany stawek VAT podatkowych na kasach fiskalnych

Pewnie już Państwo wiecie, że we wszystkich kasach (online i offline), fiskalizowanych już po 1 maja 2019, stawki VAT muszą być obowiązkowo zaprogramowane w określonej kolejności?
A=23%
B=8%
C=5%
D=0%
E=ZW
F,G – stawki dodatkowe lub zero techniczne.

We wszystkich kasach, które pracowały na rynku jeszcze przed 1 maja 2019 roku, zmianę stawek VAT na powyższą kolejność należy wykonać najpóźniej do 31 lipca 2019 roku.

Kasy fiskalne Novitus Online – już dostępne

Kto planuje kupić w najbliższym czasie kasie fiskalną, a nie chce lub nie potrzebuje kasy online, aby uzyskać ulgę na ten zakup musi się spieszyć! Zostało tylko kilka dni.Wraz z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o Miarach zniknie możliwość dokonania odliczenia dla nowych podatników, którzy zakupią kasy z kopią elektroniczną. Odliczenie będzie możliwe tylko na kasy online’owe.
Zgodnie z Projektem Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, na kasy zakupione przez podatnika przed dniem wejścia w życie Ustawy będzie można otrzymać odliczenie. Nie jest ważna data fiskalizacji kasy czy rozpoczęcia na niej rejestracji a jedynie data zakupu.
§ 6. Do:
1) odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
2) zwrotu przez podatnika odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas, o których mowa w pkt 1
– stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dotychczasowe przepisy pozwalały na odliczenie za zakup kas z kopią papierową i elektroniczną. 
Rozporządzenie zostało przekazane do podpisu Ministra i ma wejść w życie 1 maja 2019 roku (wraz z ustawą).

Długi weekend majowy – jak pracujemy

I N F O R M A C J A
W związku z zbliżającym się długim majowym weekendem informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r.firma GUZIK będzie zamknięta ale będzie prowadziła tylko dyżury serwisowe tzw. Home Office. Wszystkie zgłoszenia awarii  w powyższym okresie proszę kierować bezpośrednio do swoich opiekunów lub kontaktów wsparcia znajdujących się w poniższym linku:
http://guzik.konin.pl/kontakt/

KASY ONLINE – PROCES LEGISLACYJNY ZAKOŃCZONY!

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, niezbędną do wprowadzenia kas online.

Tym samy proces legislacyjny dotyczący kas online został zakończony.
 
Ustawa została uchwalona 15 marca 2019 r. przez Sejm, następnie zatwierdzona przez Senat, a 3 kwietnia podpisana przez prezydenta RP.
 
Ustawa nabierze mocy prawnej 1 maja 2019. Obowiązek posiadania kas online dla pierwszych branż wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.
 
Jesteśmy gotowi na wprowadzenie kas i drukarek online na rynek.  Na stronie firmowej będziemy sukcesywnie prezentować urządzenia online z naszej oferty.

Pomoc Zdalna

Adres

GUZIK
systemy informatyczne

ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin

czynne:
pon - pt 8:00 - 16:00
sob 10:00 - 14:00

Kontakt

Telefon

Tel./Fax. +48 63 246 50 57
Mobile +48 602 751 447

E-Mail

biuro@guzik.konin.pl