PL
KASY DRUKARKI FISKALNE ONLINE

KASY DRUKARKI FISKALNE ONLINE

ONLINE W URZĄDZENIACH FISKALNYCH

Bądź z nami ONLINE

Jeśli szukasz kasy lub drukarki fiskalnej, spełniającej wymagania stawiane urządzeniom online, informacje znajdujące się na tej stronie na pewno Cię zainteresują. Pomożemy Ci wybrać sprzęt, który najlepiej sprawdzi  się w Twojej firmie i jest opatrzony logotypem „online”. Znajdziesz tu także wiele ważnych informacji na temat przesyłania raportów kasowych bezpośrednio do systemu informatycznego resortu finansów. Przekonasz się, że nasze kasy i drukarki fiskalne nie tylko są niezawodne i łatwe w obsłudze, ale także, że mogą Ci służyć latami.

POZNAJ OFERTĘ URZĄDZEŃ FISKALNYCH, KTÓRE BĘDĄ ONLINE!

Oto konkretna oferta na kasy i drukarki, które będą dostępne w wersji online. W oczekiwaniu na zatwierdzenie homologacji przez GUM prezentujemy ofertę urządzeń fiskalnych, które jako pierwsze będą dostosowane do online.

Włącz online w swoim biznesie!


WAŻNE DATY

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WARTO SPRAWDZIĆ OD KIEDY PRZEDSIĘBIRCĘ Z DANEJ BRANŻY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ ONLINE. DATY SĄ RÓŻNE, ZALEŻNE OD SEGMENTU RYNKU.

Stosowanie kas ONLINE będzie obowiązywać podatników świadczących usługi:

od dnia 1 stycznia 2019 r. – naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

od dnia 1 stycznia 2019 r. – dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

od dnia 1 lipca 2019 r. – związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

od dnia 1 stycznia 2020 r. – fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

KASY FISKALNE ONLINE – CO TO TAKIEGO?

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będę musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

CZY MOŻNA JUŻ TERAZ KUPIĆ KASĘ ONLINE?

NIE JEST TO MOŻLIWE!

Kasy ONLINE będą mogły pojawiać się na rynku dopiero po spełnieniu następujących warunków (wymienionych w kolejności w jakiej muszą zostać spełnione):
1. Dla kasy ONLINE (podobnie jak to jest teraz) producenci muszą uzyskać homologacje w Głównym Urzędzie Miar;
2. Po uzyskaniu homologacji producent zobowiązany jest uzyskać numery unikatowe dla kas, które zostaną wprowadzone na rynek (numery te przydziela Ministerstwo Finansów);
3. Możliwe jest, że kasy ONLINE będzie można kupić przed datą 01.10.2018 r. ale dopiero po tym terminie będzie można ją zafiskalizować oraz skorzystać z odliczenia.

 

Czytnik e-Dowodu cyberJack® RFID comfort PL

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem od marca 2019 r. wydawania nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-Dowodów, wprowadzamy do naszej oferty czytniki do obsługi e-Dowodów w Gminach.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, iż do końca roku każda Gmina zobowiązana jest do zakupu i przetestowania działania czytników z e-Dowodami.

Gminy zainteresowane zakupem czytników do e-Dowodów prosimy o kontakt  z uwagi na specyficzne przeznaczenie czytnika czas realizacji zamówienia może wynosić od 8 do 10 tygodni.


Prognozowana cena czytnika cyberJack® RFID comfort PL to : 979,00 zł netto + podatek VAT 23% ( 1204,17  zł brutto )

Specyfikacja techniczna w poniższym linku:

http://sklep.guzik.konin.pl/product/Czytnik-e-Dowodu-cyberJack-RFID-comfort-PL–8065257 

UWAGA: Telefoniczne Wyłudzenia Doładowań

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na terenie całego kraju dochodzi do incydentów w zakresie telefonicznych wyłudzeń doładowań (w szczególności PaySafeCard).

Proces wyłudzenia wygląda następująco:

Osoba kontaktuje się telefonicznie z Państwem, podając się za pracownika PayTel.

Prosi o przeprowadzenie czynności serwisowych w tym wygenerowanie Kodu Doładowania.

Następnie prosi o jego podanie przez telefon.

Proszę pamiętać!  PayTel nigdy nie prosi o podanie KODU przez telefon.

W przypadku wyłudzenia, KODY realizowane są prawie natychmiast w związku z tym niema możliwości dokonania skutecznej reklamacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości PayTel zawsze jest do Państwa dyspozycji.

adresem: e-mail: teleserwis@paytel.pl ; operacje@paytel.pl

telefonem: 801-090-108 (dla telefonów komórkowych 18 521-18-00).

Powyższą informację należy przekazać wszystkim pracownikom posługują się terminalem płatniczym.

Kasy online nadchodzą

Nowe rozporządzenie już opublikowane, ale sądząc z niektórych komentarzy, nie wszystkim chce się czytać taki obszerny dokument.

Znaleźliśmy rozwiązanie – po prostu przeczytaliśmy ten dokument za Was i w załączonym artykule opisujemy jego najważniejsze tezy. Czytajcie, dyskutujcie, udostępniajcie, niech każdy podatnik wie co go czeka w najbliższej przyszłości.


22 czerwca w Dzienniku Ustaw na pozycji 1206 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Rozporządzenie opisuje konstrukcję, budowę, zasadę działania oraz zabezpieczenia nowego typu kas, tzw. kas onlineowych. Co wynika z zapisów nowego prawa?

Konstrukcja kas
 Są to kasy hardwareowe, posiadające – jak dotychczas – pamięć fiskalną, mechanizm drukujący, wyświetlacz dla klienta. Kasy nie posiadają ani drugiej rolki kontrolnej na kopie paragonu ani informatycznego nośnika danych na kopię elektroniczna wydruków. Posiadają za to pamięć chronioną, której zawartość, zgodnie z ustalonym harmonogramem przekazywana jest do Centralnego Repozytorium Kas. CRK to system informatyczny Ministerstwa Finansów. W pamięci chronionej kasy zapisywane są wszystkie emitowane przez kasę dokumenty, w tym wydruki: paragony fiskalne, wydruki niefiskalne, raporty fiskalne dobowe, programowania kasy oraz zdarzenia. Takimi zdarzeniami są np. przeglądy serwisowe, zmiany stawek VAT, ustawienie zegara czy włączenie trybu serwisowego. Komunikacja kasy z CRK może być realizowana w dowolny sposób, otwartą siecią Internet. Do tego celu kasa może posiadać złącze LAN, łącze WLAN, BT, GSM itp. Podatnik (użytkownik kasy) jest zobowiązany do zapewnienia łączności kasy z CRK. Nowością w budowie kasy jest obecność modułu kryptograficznego, odpowiedzialnego za generowanie podpisów cyfrowych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych oraz zapewnienia poufność (szyfrowanie) przekazywania danych z kasy do CRK. Przechowuje klucze prywatne i publiczne kasy. Do normalnego działania kasa nie będzie potrzebowała połączenia online z CRK, konieczne będzie ono tylko do przekazu danych, fiskalizacji oraz zamknięcia trybu fiskalnego. Nieprzesłanie danych do CRK nie powoduje blokady pracy kasy.
 
Wejście w życie rozporządzenia
 Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania, a więc 6 lipca. Po tym dniu producenci będą mogli składać w Głównym Urzędzie Miar wnioski o homologację nowego typu kas. Podatnicy będą mogli kupować kasy onlineowe dopiero po 1 października 2018 roku, gdyż wtedy wejdzie w życie zmieniona Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa – Prawo o miarach, która pozwoli podatnikom na używanie tego typu kas.
 
Użytkowanie kas onlineowych
 Obsługa kas onlineowych nie zmienia się w porównaniu do dotychczasowych kas z elektroniczną kopia paragonu. Wszystkie funkcje „onlineowe” w kasie wykonują się w sposób automatyczny, bez ingerencji użytkownika kasy. Zmieni się sposób ich fiskalizacji, która odbywać się będzie online – połączona będzie ze zgłoszeniem kasy do US oraz otrzymaniem numeru ewidencyjnego.
 
Wymiana kas na rynku na kasy onlineowe
 Wymiana kas na kasy onlineowe odbywać się będzie na polskim rynku w sposób ewolucyjny, zgodny ze wspomnianą wcześniej zmienianą Ustawą o podatku od towarów i usług. Przewidywane są trzy terminy obowiązkowej wymiany kas u określonych w ustawie podatników. Pierwszy z wymienionych w ustawie termin dla sprzedaży paliw i mechaniki samochodowej to 1 stycznia 2019 r. Do połowy 2019 roku kasy trzeba wymienić w gastronomii oraz hotelach. Od 1 stycznia 2020 roku na kasach onlineowych swoje usługi muszą rejestrować kosmetyczki, fryzjerzy, lekarze, dentyści, prawnicy, branża budowlana oraz fitness. Pozostali, nieujęci w ustawie podatnicy będą wymieniać kasy sukcesywnie w miarę zużywania się obecnie posiadanych. Należy pamiętać, że od 1 października 2018 nie będzie można już wymianiać pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową, a ich sprzedaż będzie możliwa tylko do końca tego roku.

Czekamy na kolejne projekty i rozporządzenia
 Oprócz opublikowanego w piątek rozporządzenia „technicznego” i wspomnianej wyżej Ustawy, oczekujemy cały czas na opublikowanie projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, które będzie określało sposób prowadzenia ewidencji i warunki używania kas przez podatników,  postępowanie z kasami po zakończeniu pracy kasy, sposób zgłaszania kas do US, warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, terminy i zakres przeglądów technicznych dla kas. W „pakiecie” Ustaw i rozporządzeń wchodzących w życie 1 października br. powinno pojawić się również rozporządzenie określające szczegółowe warunki, sposób i tryb odliczania kwoty 700 zł za zakup kas online. Pod koniec roku musi pojawić się jeszcze rozporządzenie określające zwolnienia z używania kas fiskalnych w kolejnych latach. O wszystkich pojawiających się dokumentach będziemy Państwa informować na bieżąco.
 
Certyfikaty Kwalifikowane od 18 czerwca 2018 roku

Algorytm SHA-2 od 1 lipca 2018 r.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 01 marca 2018 r. nastąpi wycofanie algorytmu funkcji skrótu SHA-1 i zastąpienie go algorytmem funkcji skrótu SHA-2 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną.

Zgodnie z artykułem 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016, poz. 1579) od dnia 1 lipca 2018 r. algorytm funkcji skrótu SHA-1 stosowany przy składaniu kwalifikowanych podpisów elektronicznego, zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych powinien być zastąpiony algorytmem funkcji skrótu SHA-2, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia eIDAS 910/20141 wyłączają możliwość stosowania tej funkcji skrótu.


Dokumenty podpisane lub opatrzone pieczęcią przed tym terminem zachowują swoją ważność.
Po 1 lipca 2018 r. wszystkie wydawane certyfikaty podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej będą zawierały funkcje skrótu SHA-2. Należy zwrócić uwagę, że wchodzący w życie obowiązek zaprzestania stosowania SHA-1 dotyczy nie tylko certyfikatów (czyli nie dotyczy tylko dostawców certyfikatów), ale także wszelkich składanych podpisów i pieczęci pod dokumentami. Jest to ważne dla wszystkich podmiotów zarówno komercyjnych jak i jednostek administracji publicznej, które w ramach swoich systemów udostępniają funkcjonalność tworzenia podpisu (lub pieczęci). Nawet jeżeli certyfikat użytkownika będzie bazował na SHA-1 (i będzie ważny, bo wydany przed 1 lipca), to podpis tworzony (po 1 lipca) weryfikowany tym certyfikatem powinien zawierać skrót podpisywanej treści obliczony algorytmem SHA-2 (a nie SHA-1). A więc aplikacje i systemy informatyczne muszą sobie radzić nie tylko z nowymi certyfikatami, ale przede wszystkim tworzyć podpisy i pieczęcie przy korzystaniu algorytmu wyliczania skrótu zgodnie z SHA-2.
Aplikacje i komponenty programistyczne udostępniane przez Asseco Data Systems S.A. umożliwiają już dzisiaj wykonywanie operacji składania i weryfikacji podpisów elektronicznych oraz pieczęci z wykorzystaniem funkcji skrótu SHA-2.

Od 1 lipca 2018 r. zostaną również wprowadzone zmiany w polach znajdujących się w certyfikatach kwalifikowanych. Zmianie ulegnie pole o nazwie Numer Seryjny – „SerialNumber”, które oznaczane jest w certyfikatach kwalifikowanych jako tzw. pole: „Distinguished Name”. Pole to będzie mogło zawierać identyfikatory, które będą oznaczone m.in. w następujący sposób:

„PNO” dla PESEL subskrybenta,
„IDC” dla numeru dowodu osobistego subskrybenta,
„PAS” dla paszportu subskrybenta,
„TIN” dla numeru identyfikacji podatkowej (NIP) subskrybenta, uznanego w danym państwie członkowskim

Jak to będzie wyglądało w praktyce?
Certyfikaty wydane przed 1 lipca 2018 r., a więc zawierające funkcję skrótu SHA-1 i dotychczasową składnię pola Numer Seryjny, będzie można stosować nadal, tj. do końca okresu ich ważności. Certyfikaty wydane po 1 lipca 2018 r., a więc zawierające funkcję skrótu SHA-2 będą posiadać nowe składnie pola „Distinguished Name”. Identyfikator subskrybenta będzie składał się z:
oznaczenia rodzaju identyfikatora,
dwuliterowego kodu kraju, w którym został nadany dany identyfikator,
znaku myślnika „-”,
wartości danego identyfikatora.
Przykłady:

PNOPL-12345678901 lub IDCPL-AAA123456 lub PASPL-AA1234567 lub TINPL-1234567890
PNOPL-12345678901;IDCPL-AAA123456
PNOPL-12345678901;IDCPL-AAA123456;PASPL-AA1234567
IDCPL-AAA123456;PASPL-AA1234567;TINPL-1234567890
IDCPL-AAA123456;PASPL-AA1234567
PASPL-AA1234567;TINPL-1234567890

Informujemy, iż Certum świadczy usługę wydania kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego zgodnych z nowymi strukturami i przy wykorzystaniu funkcja skrótu SHA-2 zgodnie z „Polityką Certyfikacji i Kodeksem Postępowania  certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM”, bazując na certyfikacie (zaświadczeniu) wydanym przez NCCert dla Certum QCA 2017.

Informujemy, iż dostawcy aplikacji oraz systemów pracują nad wdrożeniem obsługi nowych typów certyfikatów (m.in. funkcja skrótu SHA-2), zgodnie z rozporządzeniem eIDAS obowiązującym w Unii Europejskiej.

 
Możliwe próby oszustw w związku z RODO

Możliwe próby oszustw w związku z RODO

Zespół CERT Polska ostrzega przed kampaniami związanymi z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych (RODO). Wiemy o wiadomościach SMS odwołujących się do RODO i zachęcających do kliknięcia w linki prowadzące do szkodliwego oprogramowania. Przesyłane treści mogą między innymi zawierać linki do stron podszywających się pod instytucje związane z RODO lub sugerujące potrzebę podjęcia działania w związku z wejściem w życie nowych przepisów. Należy zachować szczególną ostrożność w odniesieniu do podejrzanych wiadomości pochodzących z nieznanych źródeł, zwłaszcza jeśli komunikat sugeruje potrzebę podjęcia natychmiastowych działań, niezwłoczną instalację oprogramowania lub wiąże się z otwarciem załączonego w treści wiadomości pliku. W wypadku braku pewności co do wiarygodności nadawcy, sugerujemy bezpośrednie skontaktowanie się z organizacją podawaną jako rzekomy nadawca i weryfikację prawdziwości wiadomości.

 

Pomoc Zdalna
Adres

GUZIK
systemy informatyczne

ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin

czynne:
pon - pt 8:00 - 16:00
sob 10:00 - 14:00

Kontakt
Telefon

Tel./Fax. +48 63 246 50 57
Mobile +48 602 751 447

E-Mail

biuro@guzik.konin.pl