PL
FAQ – kasy fiskalne online

1. Czy jest konieczne stałe zapewnienie połączenia kasy z CRK?

Zapis z Rozporządzenia:

§ 17. 1. Podatnik, po uruchomieniu trybu fiskalnego, jest obowiązany zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas, zgodnie z harmonogramem przesyłania danych.
2. Automatycznemu przesyłaniu danych z kasy on-line do Centralnego Repozytorium Kas podlegają dokumenty fiskalne i niefiskalne oraz inne dane związane z używaniem kasy zapisane w pamięci chronionej od czasu poprzedniego automatycznego przesyłania danych.
Czyli podatnik musi zapewnić przesyłanie danych, jeśli one są faktycznie w kasie zarejestrowane. W czasie, gdy kasa nie jest używana i nie ma „zaległych” danych do wysłania, może być wyłączona. Nie musi się łączyć z repozytorium.

2. Jaki harmonogram łączenia z CRK ustawiany jest w kasach?

W kasach online obecnie podczas fiskalizacji repozytorium ustawia harmonogram na 7.200 sekund czyli 2 godziny.
Co 1.800 sekund (czyli co 30 minut) kasa sprawdza, czy ten harmonogram nie uległ zmianie.

3. Kiedy podatnik może wystąpić do US o zmianę harmonogramu?

W przypadku „trwałego braku dostępu do repozytorium”, czyli gdy pracuje w miejscu, gdzie nie ma możliwości technicznych zestawienia połączenia internetowego „przewodowego”, WiFi ani zasięgu żadnej sieci GSM.

5. Czy podatnik musi programować wszystkie stawki wskazane w Rozporządzeniu?

Podatnik programuje w swojej kasie tylko te stawki, których używa do rejestracji sprzedaży towarów bądź usług.

6. Czy można w kasach fiskalizowanych po 1 maja programować stawki VAT „po staremu”?

W kasach fiskalizowanych po 1 maja 2019 obowiązkowo stawki musza być zaprogramowane według nowego układu.
W kasach, które pracowały wcześniej u podatników (czyli przed 1 maja), do takiego układu stawki VAT oraz przywiązanie do nich towarów trzeba przeprogramować do końca lipca 2019 roku.

7. Komu należy się odliczenie za zakup kasy fiskalnej?

Odliczenie (90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł) za zakup kasy należy się tylko na zakupione kasy online i tylko nowym podatnikom oraz podatnikom, którzy zgodnie z Ustawą są zobowiązani do używania tylko kas online, a wcześniej już używali kas fiskalnych offline.

8. Jak wygląda rejestracja i rozliczanie zaliczek w kasach online?

Urządzenia online rejestrują na paragonie fiskalnym przyjęcie zaliczki na konkretny towar. Aby zarejestrować przyjęcie zaliczki należy wybrać opcję „Zaliczka”, następnie wybrać z bazy towarowej towar, na który wpłacana jest zaliczka. Następnie wpisać wartość przyjętej zaliczki. Zaliczkę tę można później rozliczyć sprzedając na paragonie towar właściwy, w cenie jego sprzedaży, następnie na tym samym paragonie wybrać funkcje „rozliczenie zaliczki”, wybrać z listy towarów na paragonie towar, na który przyjęta była zaliczka i wprowadzić wartość przyjętej zaliczki. Jeśli wartość zaliczki była równa cenie sprzedaży towaru, to paragon zostanie zamknięty z wartością 0,00 zł.

9. Czy zaliczkę można rozliczyć na innej kasie niż została ona przyjęta?

Tak. Rozliczenia zaliczki można dokonać na dowolnej kasie podatnika.

Pomoc Zdalna

Adres

GUZIK
systemy informatyczne

ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin

czynne:
pon - pt 8:00 - 16:00
sob 10:00 - 14:00

Kontakt

Telefon

Tel./Fax. +48 63 246 50 57
Mobile +48 602 751 447

E-Mail

biuro@guzik.konin.pl