PL

NIP nabywcy na paragonie obowiązkowy aby otrzymać fakturę do paragonu.

NIP nabywcy na paragonie obowiązkowy aby otrzymać fakturę do paragonu.

Zgodnie z projektem zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2019 roku przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów ulegną zmianie. W konsekwencji, faktura do paragonu będzie mogła zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie. Działanie to ma na celu zapobieganie wystawianiu tzw. pustych faktur, a tym samym uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Jest to jedna z wielu zmian obok np. mechanizmu split payment, która zostanie wprowadzona, aby przeciwdziałać oszustwom podatkowym.

Kiedy wystawiana jest faktura do paragonu?
Co do zasady, sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli tzw. transakcja B2C, powinna zostać zewidencjonowana na kasie fiskalnej. W sytuacji gdy drugą stroną jest podmiot, który prowadzi działalność (tzw. transakcja B2B), sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury sprzedaży. Sytuacja komplikuje się, gdy sprzedaż zostanie zewidencjonowana na kasie fiskalnej, a stroną transakcji jest inny przedsiębiorca (o czym sprzedawca nie wiedział w momencie wystawiania paragonu). W takim przypadku ustawodawca przewidział możliwość wystawienia faktury do paragonu.

Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta w terminie:

– do 15. dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,
– nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano  całość lub część zapłaty.

 

 

 

 

 

Więcej:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nip-nabywcy-na-paragonie-a-faktura-do-paragonu-warto-wiedziec

Pomoc Zdalna
Adres

GUZIK
systemy informatyczne

ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin

czynne:
pon - pt 8:00 - 16:00
sob 10:00 - 14:00

Kontakt
Telefon

Tel./Fax. +48 63 246 50 57
Mobile +48 602 751 447

E-Mail

biuro@guzik.konin.pl