PL

Informacja podatkowa

Informacja podatkowa


Informacja podatkowa.
Pobrane wpłaty lub należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną zrealizowane w następnych okresach sprawozdawczych, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.
Tak wynika z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota otrzymanej zaliczki nie powoduje zatem obowiązku wpisania przychodu w księdze podatkowej.
Dopiero po zrealizowaniu dostawy bądź wykonaniu usługi, należy wpisać przychód w kolumnie 7 księgi podatkowej, na ogólnych zasadach wynikających z art. 14 ust. 1-1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych, ujmowanej w kasie rejestrującej, może złożyć pisemne zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że przychód z tytułu wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną zrealizowane w następnych okresach sprawozdawczych podlegających zarejestrowaniu w kasie rejestrującej, będzie ustalał na dzień ich wpłaty.
Taki przedsiębiorca powinien wpisać do księgi przychód z tytułu zaliczki na poczet przyszłych dostaw w kolumnie 7 na podstawie raportu z kasy fiskalnej.
W przypadku gdy zaliczka nie obejmowała całości zapłaty, to pozostałą część przychodu należy wpisać do księgi po zrealizowaniu dostawy zgodnie z art. 14 ust. 1-1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Pomoc Zdalna
Aktualności
Adres

GUZIK
systemy informatyczne

ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin

czynne:
pon - pt 8:00 - 16:00
sob 10:00 - 14:00

Kontakt
Telefon

Tel./Fax. +48 63 246 50 57
Mobile +48 602 751 447

E-Mail

biuro@guzik.konin.pl